Du måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player

BRÖDERNA BERGSTRÖMS GRÄV & SCHAKT AB

Vi erbjuder tjänster inom gräv-, schakt- och anläggningsarbeten. Vår maskinpark är stor och blandad vilket gör att vi kan erbjuda många olika slags arbeten.


Förslag på övriga arbeten vi kan utföra är
Bild föreställande: pilStenspräckning (t.ex. närmiljöspräckning för arbeten i känsliga områden)
Bild föreställande: pilStenmursombyggnad
Bild föreställande: pilEgen jordsortering
Bild föreställande: pilSopning av plana ytorBild föreställande: jordhog
Bild föreställande: pilSnöröjning

Bild föreställande: pilSjögrävning (film på youtube)

Bild föreställande: pilSnöröjning av järnväg (film på youtube)

Bild föreställande: sand

 

Bild föreställande: stenmur